• Klub Sportowy MOROTE

Klub Sportowy Morote, to stowarzyszenie, które zarejestrowane zostało w dniu 16.09.2016 r. uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637411. Klub założyliśmy, by promować aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cała idea naszego klubu odnosi się do tego, by każdy bez ograniczeń mógł rozwijać i realizować swoje sportowe pasje. Chcemy, by wszystkie dzieci miały równy dostęp do korzystania z naszych zajęć bez względu na możliwości finansowe ich rodziców, dlatego zajęcia są całkowicie bezpłatne i bardzo nam zależy, by takimi pozostały.

Profesjonalną salę do sztuk walki zbudowaliśmy i wyposażyliśmy w sprzęt sportowy z prywatnych środków finansowych, w doposażeniu sali w sprzęt pomogła dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Kołobrzeg. Treningi karate odbywają się osiem razy w tygodniu (3 razy grupa początkująca, 5 razy grupa zawodnicza). Chcemy, by nasi zawodnicy mieli możliwość rozwijania się na drodze Karate między innymi poprzez współzawodnictwo sportowe na wysokim poziomie. Nasz klub jest członkiem Polskiej Unii Karate, która jako jedyna w Polsce jest zrzeszona w World Karate Federation i posiada wyłączną licencję na szkolenie i organizowanie współzawodnictwa sportowego w karate sportowym w formule WKF będącej dyscypliną olimpijską.

Ostatnie osiągnięcia naszych zawodników to min:

 • 1 złoty medal na Pucharze Polski Karate WKF 7.11.2020 w Krotoszynie.
 • 2 srebrne medale w Mistrzostwach Polski Karate WKF 24-25.10.2020 r. w Tczewie,
 • 1 brązowy medal w Pucharze Lotos Cup 25.10.2020 r. w Tczewie,
 • 1 złoty i 3 brązowe medale w IX Ogólnopolskim Turnieju Karate Yamabushi Cup 26.09.2020 r. w Świeciu,
 • 1 brązowy medal w 15 International Banzai Cup 13.09.2020 r. w Berlinie,
 • 1 brązowy medal w międzynarodowym Turnieju Central Europe Open 28.02.2020 r. w Bydgoszczy,
 • 2 brązowe medale w Ogólnopolskim Turnieju Katare WKF Bushido Cup 08.12.2019 r.w Bydgoszczy,
 • 2 srebrne i 1 brązowy medal na Grand Prix Interniational Karate WKF 30.11.2019 r. w Lęborku,
 • 1 złoty i 2 srebrne medale Otwartych Mistrzostw Warszawy w karate WKF 16.11.2019 r. w Warszawie,
 • Brązowy medal w Międzynarodowym turnieju Karate WKF Sopot Arawaza Cup 11.05.2019 r.,

Obok sekcji karate działa druga, skierowana przede wszystkim do dorosłych, ale także
do młodzieży, sekcja wszechstronnego treningu funkcjonalnego. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, nieodpłatnie, może w nich wziąć udział każdy, kto chce razem z nami zadbać o swoją siłę, wytrzymałość, gibkość i koordynację ruchową.

GALERIA FOTO

OFERTA WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,

Państwa firma może dziś pomóc spełniać marzenia naszych młodych zawodników, korzystając z ich pasji, wielkiego poświęcenia i ciężkiej codziennej pracy. Głęboko wierzymy, że polityka firmy oparta na społecznej wrażliwości i wspieraniu wychowania przyszłych pokoleń w duchu szlachetnego współzawodnictwa w dążeniu do zwycięstwa przynosi zawsze nieocenione zyski dla obu stron.

Życzliwość i przychylność władz lokalnych nie wystarczają w obecnych czasach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji, jaką jest klub sportowy. Z tego względu sponsorzy - ich wiedza oraz pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności. Zawodnicy KS Morote to dzieci bardzo zdolne, ambitne i pełne motywacji, by na krajowych i światowych arenach sportowych osiągać najlepsze wyniki, a tym samym reprezentować barwy klubu i logo Państwa firmy. Jednak by to było możliwe, niezbędne jest wsparcie finansowe, gdyż koszty związane z wyczynowym uprawianiem sportu często znacznie przekraczają budżety ich rodzin, a tym samym ograniczają ich dalszy rozwój. Wiedza i doświadczenie sponsorów oraz pomoc finansowa i rzeczowa są nieodzownym wsparciem w codziennej działalności. Dlatego zwracamy się do państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie propozycji współpracy mającej na celu finansowe wsparcie naszej działalności. Koszty utrzymania Klubu, wliczając w to prowadzenie zajęć, media, wyjazdy na zawody, noclegi, opłaty startowe, wyposażenie osobiste zawodników i doposażanie sali w niezbędny sprzęt treningowy to kwota ok. 55 tys. Brutto na cały rok. W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację na prowadzenie zajęć od Gminy Kołobrzeg w wysokości 15.000 zł, jednak wystarcza ona jedynie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem sali i skromne wynagrodzenie trenera. Wsparcie finansowe w całości przeznaczane jest na działalność statutową klubu i jego rozwój. Wizerunek i logo Państwa firmy umieszczony na strojach sportowych naszych zawodników startujących w zawodach karate olimpijskiego będzie sławił Państwa markę w kraju i Europie, a gorąco wierzymy, że także na całym świecie.

W sporcie najważniejsza jest skuteczność. Podobnie jest w działaniach biznesowych. Pragniemy, aby nasza współpraca miała formę partnerstwa, które przynosić będzie obydwu stronom optymalne korzyści. Wierzymy w efektywność „rozmowy” jako formy dochodzenia do najlepszych rozwiązań. Zapraszamy do omówienia z Zarządem Klubu zasad i warunków współpracy. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć siłę Klubu Sportowego MOROTE, przyczyniając się do jego sukcesów sportowych i promowania Państwa firmy. Niech sukcesy naszych zawodników będą Państwa sukcesami!

Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu sugestie i propozycje w zakresie sponsoringu. Do decyzji Państwa pozostawiamy formę wsparcia - jednorazową czy stałą w zakresach:

 •  darowizn pieniężnych na statutową działalność klubu,
 • darowizn rzeczowych - w postaci wyposażenia w sprzęt sportowy i wyposażenie osobiste zawodników,
 • ufundowania stypendiów wybranym zawodnikom klubu,
 • dofinansowania wyjazdów zawodników na zawody, turnieje i sparingi,
 • sfinansowania innych działań zmierzających do pozyskania dodatkowych środków na działalność naszego klubu.

PAKIET ZŁOTY - WYŁĄCZNOŚĆ SPONSORSKA - Roczna wartość pakietu - od 50.000 zł

Korzyści:

 • logo Sponsora na fladze klubowej/nazwie klubu,
 • logo Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na infrastrukturze klubowej,
 • logo Sponsora na strojach klubowych,
 • logo Sponsora na dresach i ubraniach treningowych (wszystkie sekcje),
 • umieszczenie logo Sponsora na wszelkich materiałach drukowanych związanych z funkcjonowaniem klubu oraz wykorzystywanymi w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą udział drużyny klubowe (plakaty, banery, papier firmowy, zaproszenia, plakaty, ulotki),
 • reklama Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu (morote.com.pl) oraz portalach społecznościowych (Facebook, Instagram),
 • prawo do wykorzystywania logo Klubu w celach marketingowych,
 • prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników i trenerów w kampaniach reklamowych,
 • certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej KS Morote,
 • umieszczenie logo Sponsora na imprezach organizowanych i współorganizowanych przez KS Morote,
 • darmowe zajęcia dla dzieci Państwa pracowników.

PAKIET SREBRNY - Roczna wartość pakietu - od 25.000 zł

Korzyści:

 • logo Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na infrastrukturze klubowej,
 • logo Sponsora na dresach i ubraniach treningowych (wszystkie sekcje),
 • reklama Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu (morote.com.pl) oraz portalach społecznościowych (Facebook, Instagram),
 • umieszczenie logo Sponsora na wszelkich materiałach drukowanych związanych z funkcjonowaniem klubu oraz wykorzystywanymi w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą udział drużyny klubowe (plakaty, banery, papier firmowy, zaproszenia, plakaty, ulotki),
 • prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników i trenerów w kampaniach reklamowych,
 • certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej KS Morote,
 • umieszczenie logo Sponsora na imprezach organizowanych i współorganizowanych przez KS Morote,
 • darmowe zajęcia dla dzieci Państwa pracowników.

PAKIET BRĄZOWY - Roczna wartość pakietu - od 10.000 zł

Korzyści:

 •  logo Sponsora na banerach reklamowych eksponowanych na infrastrukturze klubowej,
 • reklama Sponsora na oficjalnej stronie internetowej klubu (morote.com.pl) oraz portalach społecznościowych (Facebook, Instagram),
 • umieszczenie logo Sponsora na wszelkich materiałach drukowanych związanych z funkcjonowaniem klubu oraz wykorzystywanymi w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą udział drużyny klubowe (plakaty, banery, papier firmowy, zaproszenia, plakaty, ulotki),
 • certyfikat pamiątkowy potwierdzający status firmy wspierającej KS Morote,
 • darmowe zajęcia dla dzieci Państwa pracowników.

Nasze Social Media

Znajdziesz Nas również na mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy.